PEETRIKE LAANETAGUSEL (tööpealkirjaga „Elukosmos), 53 minUUS FILM - "HIITE LUMMUSES"ÜHEKSAVÄGISED (2010)PÕDRA KUNINGRIIK (2007)EESTI KOTKA-AABITS (2005)SUNDASUNIK (2004)PESUPÄEV ehk VÄIKE LINNUAABITS (2002)TERRA SILVESTRIS (2002)ÖÖBIKU SALADUS (2000)

Üheksavägised (2010)

PÕDRA KUNINGRIIK (2007)

EESTI KOTKA-AABITS (2005)

SUNDASUNIK (2004)

Pesupäev ehk väike linnuaabits (2002)

TERRA SILVESTRIS (2002)

ÖÖBIKU SALADUS (2000)

Terra silvestris, (2002)

(VHS, eetrikoopia Beta SP)
GAVIAFILM 2002
40 min

Euroopa Liidu dünaamilise elukorralduse aluseks on teatavate reeglite ühtlustamine. See kehtib ka loodushoiu kohta, millest rääkides kasutakse üha enam mõistet – Natura 2000. Natura 2000 on üleeuroopaline loodushoiualade võrgustik, mis koosneb aladest, millel leidub loodusdirektiivi I lisas loetletud looduslikke elupaigatüüpe ja II lisas loetletud liikide elupaiku.
Filmis “Terra silvestris” käsitletakse Lääne-Eestile iseloomulikke soodes ja metsades asuvaid elupaigatüüpe.

Film on osa pilootprojektist  “NATURA 2000 Lääne- ja Raplamaal”

Klindipealne.

Matsalu märgala.

Älves rabas.