PEETRIKE LAANETAGUSEL (tööpealkirjaga „Elukosmos), 53 minUUS FILM - "HIITE LUMMUSES"ÜHEKSAVÄGISED (2010)PÕDRA KUNINGRIIK (2007)EESTI KOTKA-AABITS (2005)SUNDASUNIK (2004)PESUPÄEV ehk VÄIKE LINNUAABITS (2002)TERRA SILVESTRIS (2002)ÖÖBIKU SALADUS (2000)

Üheksavägised (2010)

PÕDRA KUNINGRIIK (2007)

EESTI KOTKA-AABITS (2005)

SUNDASUNIK (2004)

Pesupäev ehk väike linnuaabits (2002)

TERRA SILVESTRIS (2002)

ÖÖBIKU SALADUS (2000)

Pesupäev ehk Väike linnuaabits, (2002)

(VHS, eetrikoopia Beta SP)
GAVIAFILM 2002
51 min

Põuasel kesksuvel muutub kuivaks tõmbuv metsajärveke omapäraseks metsaklubiks, mida külastavad ümbruskonna linnud. Vaadeldes järve ääres tegutsevaid linde, saame võrrelda nende liigi- ja sootunnuseid  ning noor- ja vanalindude vahelisi erinevusi. Lisatud on selgitavad tiitrid ja tekst.


Filmis esinevad järgmised võsastuvale segametsale iseloomulikud linnuliigid:
Aed-põõsalind, metsvint, siisike, hall-kärbsenäpp, mustpea-põõsalind, sinitihane, hallrästas, musträstas, sootihane, käblik, pasknäär, suur-kirjurähn, kaelustuvi, põhjatihane, suurnokk-vint, karmiinleevike, punarind, talvike, laulurästas, rasvatihane, tutt-tihane, leevike, rohevint, väike-lehelind, metskiur, sabatihane, vainurästas, metstilder, salu-lehelind, võsaraat

 

Grand Prix rahvusvahelisel festivalil “Ekofilm” Minskis 2004.

Kaelustuvi.

Kärbsenäpp.

Punarind.