PEETRIKE LAANETAGUSEL (tööpealkirjaga „Elukosmos), 53 minUUS FILM - "HIITE LUMMUSES"ÜHEKSAVÄGISED (2010)PÕDRA KUNINGRIIK (2007)EESTI KOTKA-AABITS (2005)SUNDASUNIK (2004)PESUPÄEV ehk VÄIKE LINNUAABITS (2002)TERRA SILVESTRIS (2002)ÖÖBIKU SALADUS (2000)

Üheksavägised (2010)

PÕDRA KUNINGRIIK (2007)

EESTI KOTKA-AABITS (2005)

SUNDASUNIK (2004)

Pesupäev ehk väike linnuaabits (2002)

TERRA SILVESTRIS (2002)

ÖÖBIKU SALADUS (2000)

Estonian eagles - latin names

Osprey – Pandion haliaetus

Lesser Spotted Eagle – Aquila pomarina

Greater Spotted Eagle – Aquila clanga

Short-toed Eagle – Circaetus gallicus

White-tailed Eagle – Haliaeetus albicilla

Golden Eagle – Aquila chrysaetos

Rodents – Rodentia

Frogs – Rana

Mole – Talpa europea

Voles – Microtus subterraneus and Microtus agrestis

Snakes – Serpentes

Lizards - Lacerta

Rabbits – Leporidae

Smaller beasts of prey – Mustelidae

Gallinaceous – Tetraonidae

Crane – Grus grus

Pine – Pinus sylvestris

Spruce – Picea abies